OM FÖRETAGET

Maskintjänst i Trollhättan AB
startades 1969 som enskild firma.
Omvandlades juli 2010 till aktiebolag.

Organisationsnummer 556811-4978.
Företaget har F-skattsedel.

Företaget har kollektivavtal.

Vi har ett flertal grävmaskiner som passar för olika sorters arbeten.
Vi har även ett antal tippbilar, både tridem -och boggi,
varav några kan utrustas med kranflak 18 t/m med grip och skopa,
samt ytterligare ett antal släpvagnar.
Utöver det kan vi även sortera jord, fyllnadsmassor
och grus med ett mobilt sorteringsverk.

Vi har även försäljning av krossmaterial och harpad jord.

Vår målsättning är att göra rätt ifrån början och
med god service och kvalité på arbetet få nöjda kunder.

Företaget utför tjänster åt privatpersoner såväl som företag.

För företagskunder gäller prislista med
tillhörande allmänna villkor, vänligen kontakta oss.

För privatpersoner; vänligen kontakta oss för prisuppgifter.

Allmänna villkor:
Betalningsvillkor 10 dagar.
Arbeten på mark omfattas av krav i Konsumenttjänstlagen.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt
ISO standarden 14001 och 9001.

Certifieringsorgan är SP Certifiering,
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.


POLICY

Verksamhetspolicy för Maskintjänst i Trollhättan AB

Maskintjänst i Trollhättan AB utför maskin- och transportarbeten
inom schakt- och grävbranschen. Vår verksamhetspolicy omfattar
styrning av kvalitet, miljö samt arbetsmiljö och
skall prägla alla delar av vår verksamhet.

Kvalitet och miljö
Vi är alla ansvariga att rätt kvalitet uppnås. Rätt kvalitet är när våra
tjänster, vår service, vårt kunnande, attityden och beteendet hos vår
personal motsvarar kundens krav och förväntningar.
Vi skall göra rätt från början. Vår vision är noll fel.
Vår viktigaste tillgång i företaget är vår välutbildade och
serviceinriktade personal. Vi arbetar för en ständig utveckling och
förbättring av kvalitetstänkande, miljöpåverkan av maskiner och
transporter, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande.
Vår personal skall vara engagerad och kunnig i verksamhetens
och tjänsternas miljöpåverkan. Personalen skall kunna ge
miljöinformation om maskiner och hjälpa kunden välja rätt
alternativ till rätt arbete.  Vi skall hushålla med ändliga resurser
och dieselförbrukning samt arbeta för att reducera avfallsmängden
bland annat genom att sortera schaktmassor.
Vi skall aktivt arbeta för att förebygga föroreningar samt alltid följa
tillämpliga lagar och andra krav. Gällande lagstiftning ska ses som
minimikrav och vår strävan är att uppnå en högre standard med hänsyn
till kundkrav och kostnadseffektivitet.

Arbetsmiljö       
Vårt systematiska arbetsmiljöarbete skall leda till att våra medarbetare
känner personligt engagemang, trivsel och trygghet på vår arbetsplats.
Detta gör vi genom att arbeta mot levande och klart formulerade mål,
arbeta förebyggande samt se till att våra anställda har rätt kompetens
och resurser för sina arbetsuppgifter. Viktiga områden är att vi använder
gällande skydds- och varselkläder, hörselskydd, skyddsglasögon.
Varje maskin har luftfilter till hytten och förstaförbands låda,
samt godkänd brandskyddsutrustning.